Sunday, July 26, 2015

TET - 2 EXAM PAPER - BHASHA - SOCIAL SCINCE - GENERAL PAPER SOLUTION ( UNOFFICIAL ) THIS IS FROM DHOKAI CLASIS

TET - 2 EXAM PAPER - BHASHA - SOCIAL SCINCE - GENERAL PAPER SOLUTION ( UNOFFICIAL ) THIS IS FROM DHOKAI CLASIS -

TET - 2 Bhasha paper solution
TET - 2 social SCINCE   paper solution
TET - 2 general  paper solution

TET-2 EXAM SOCIAL-SCIENCE PAPER SOLUTION UNOFFICIAL

76  krushna
77 anhilpatn
78  driyassrusti
79  1/3
80  devpryag
81  bdhaprkar ni shala
82 bandhrana aamukh
83  smtol
84  khambhat
85   rajkot and vdora
86  pryag
87  knoj    hrsvrdhn
     Vatapi   pulkesi bijo
   Aachry nalanda
 Hrshrchit  banbhtt

88  panchmdhhi
89  kvibhrt  gitgovind
90 viliym bentik
91  velshli shhkari yojna
92  1506  firngi
      1757  rsavdhh
     1764  bksr
      1765  mirjafr avsan
93  karobari
94  rastiabhilekhagar  dilhi
Aadivasi  amdavad
Hemchandra patn
Matiavses lothal 
95  satma
96  krkvrut pre
97  varnsi knyakumari
98  pandit dindyal
99  kamsutra
100  nv 9
101  keins
102   vanbandhu
103  1453 estbl
        1498 vaskodgama
       1510,firngi
       1818 mratha vigrh
104  budhh
105  nagrjun
106  dehradun
107  rajendraprsad
108  adalj
109  nagriktv
110  lapili
112  lokmany
113  jay jgt
114 vir savrkr
115  4 minti
116  pulikt
117  somnath
118  karbndeting
119 bhavngr uni
120     196042
121  21 ke vdhu
122  lord mekol
123 vorn hesting dvimukhi nabudi
124 rajysbha ni chutni sidhaloko dvara thay
125  mount k2
126  krakorm
127  nayrtvi mosmi pvno
128   rajsthan
129  vruksh mul lamba  unda padda
130  rjiya begm
131  avest kachnjangha  dhvlgiri  nandadevi
132  chilka puliket
134  utpadn sadhn ni maliki rajy
135  brajil arjtina
136  alifanta
137  mdurai
138  anklesvr
139  dholka
140  vnraj chavda
141  abbastyeeb
142  changdev
143   khjurah  mdhprdesh
 Sury mandir  kornak
 Martd  kasmir
Minakhi mhabli
144  binjodavadi
145   arhtsastri
146  krkvrut   visuvrut ni utre
Mkrvrut   visvrut ni dkshine
 Visuvrut  pruthvi ni mdhy
147  28 octo
148  prag atihasik
149  delvada
150  vagybht  nagarjun
 

TET - 2 Examination MATHS - SCINCE Question Paper conducted on 26thJuly, 2015

गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आजरोज 26 जुलाई 2015 के दिन TET-2 परीक्षा का आयोजन किया गया था.TET-2 परीक्षा पास उमेद्वारो को धोरण 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल में मेरिट के आधार पर गुजरात सरकार  द्वारा शिक्षक में  भरती किया जाता हे.
To get More paper :- CLICK HERETET - 2 Examination Social science Question Paper conducted on 26th July, 2015

गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आजरोज 26 जुलाई 2015 के दिन TET-2 परीक्षा का आयोजन किया गया था.TET-2 परीक्षा पास उमेद्वारो को धोरण 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल में मेरिट के आधार पर गुजरात सरकार  द्वारा शिक्षक में  भरती किया जाता हे.
TET - 2 Examination Language Question Paper conducted on 26th July, 2015
TET - 2 Examination Language Question Paper conducted on 26th July, 2015


For Download (File Size: 4.15 mb) : Click here
➡Today paper Solutions.
 Pavlov
Teaone prosahit 
Vidhyarthi o n prosahit
Praksepan
Doran 4
Vyavsayik siksan 
1thi100
Arthagrhn ukt vacan
Gandhikatha 
Sarpanch
Buddhi
Dhimi gati ae sikhnar 
Nigman
Swami vivekanand 
Talim prayukyi
Nanabhai bhatt 
Vidhyathioma nahivat 
Samsya samadhan 
Vidhyarthiona sampurn 
Tene jaye refresher 
Te balkoma aatmvisvas 
Kahani vidhi no 
Such....that
Should not be givan 
Was
Already
Banaskatha na vav
Vadodra 
Pathar 
17 June 2015
Nagar 
Yogdivas 
Tudeh viman 
Britan 
Hargovind khurana
Tennis-Prakash padukon 
Vadiadalat 
Vithalbhai Patel bhavan 
Radhakrusn panch 
Ayodhya 
Punjab-ludhiyana 
Aamukh 
Keral 
Upar mathi aekey nai
Panchmadhi
Kishor Parmar
Pavlov
Teaone prosahit 
Vidhyarthi o n prosahit
Praksepan
Doran 4
Vyavsayik siksan 
1thi100
Arthagrhn ukt vacan
Gandhikatha 
Sarpanch
Buddhi
Dhimi gati ae sikhnar 
Nigman
Swami vivekanand 
Talim prayukyi
Nanabhai bhatt 
Vidhyathioma nahivat 
Samsya samadhan 
Vidhyarthiona sampurn 
Tene jaye refresher 
Te balkoma aatmvisvas 
Kahani vidhi no 
Such....that
Should not be givan 
Was
Already
Banaskatha na vav
Vadodra 
Pathar 
17 June 2015
Nagar 
Yogdivas 
Tudeh viman 
Britan 
Hargovind khurana
Tennis-Prakash padukon 
Vadiadalat 
Vithalbhai Patel bhavan 
Radhakrusn panch 
Ayodhya 
Punjab-ludhiyana 
Aamukh 
Keral 
Upar mathi aekey nai
Panchmadhi

TET - 2 EXAM PAPER - BHASHA - SOCIAL SCINCE - GENERAL PAPER SOLUTION ( UNOFFICIAL ) THIS IS FROM DHOKAI CLASIS

TET - 2 EXAM PAPER - BHASHA - SOCIAL SCINCE - GENERAL PAPER SOLUTION ( UNOFFICIAL ) THIS IS FROM DHOKAI CLASIS -

TET - 2 Bhasha paper solution
TET - 2 social SCINCE   paper solution
TET - 2 general  paper solution

TET-2 EXAM SOCIAL-SCIENCE PAPER SOLUTION UNOFFICIAL

76  krushna
77 anhilpatn
78  driyassrusti
79  1/3
80  devpryag
81  bdhaprkar ni shala
82 bandhrana aamukh
83  smtol
84  khambhat
85   rajkot and vdora
86  pryag
87  knoj    hrsvrdhn
     Vatapi   pulkesi bijo
   Aachry nalanda
 Hrshrchit  banbhtt

88  panchmdhhi
89  kvibhrt  gitgovind
90 viliym bentik
91  velshli shhkari yojna
92  1506  firngi
      1757  rsavdhh
     1764  bksr
      1765  mirjafr avsan
93  karobari
94  rastiabhilekhagar  dilhi
Aadivasi  amdavad
Hemchandra patn
Matiavses lothal 
95  satma
96  krkvrut pre
97  varnsi knyakumari
98  pandit dindyal
99  kamsutra
100  nv 9
101  keins
102   vanbandhu
103  1453 estbl
        1498 vaskodgama
       1510,firngi
       1818 mratha vigrh
104  budhh
105  nagrjun
106  dehradun
107  rajendraprsad
108  adalj
109  nagriktv
110  lapili
112  lokmany
113  jay jgt
114 vir savrkr
115  4 minti
116  pulikt
117  somnath
118  karbndeting
119 bhavngr uni
120     196042
121  21 ke vdhu
122  lord mekol
123 vorn hesting dvimukhi nabudi
124 rajysbha ni chutni sidhaloko dvara thay
125  mount k2
126  krakorm
127  nayrtvi mosmi pvno
128   rajsthan
129  vruksh mul lamba  unda padda
130  rjiya begm
131  avest kachnjangha  dhvlgiri  nandadevi
132  chilka puliket
134  utpadn sadhn ni maliki rajy
135  brajil arjtina
136  alifanta
137  mdurai
138  anklesvr
139  dholka
140  vnraj chavda
141  abbastyeeb
142  changdev
143   khjurah  mdhprdesh
 Sury mandir  kornak
 Martd  kasmir
Minakhi mhabli
144  binjodavadi
145   arhtsastri
146  krkvrut   visuvrut ni utre
Mkrvrut   visvrut ni dkshine
 Visuvrut  pruthvi ni mdhy
147  28 octo
148  prag atihasik
149  delvada
150  vagybht  nagarjun
 

TET - 2 Examination MATHS - SCINCE Question Paper conducted on 26thJuly, 2015

गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आजरोज 26 जुलाई 2015 के दिन TET-2 परीक्षा का आयोजन किया गया था.TET-2 परीक्षा पास उमेद्वारो को धोरण 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल में मेरिट के आधार पर गुजरात सरकार  द्वारा शिक्षक में  भरती किया जाता हे.
To get More paper :- CLICK HERETET - 2 Examination Social science Question Paper conducted on 26th July, 2015

गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आजरोज 26 जुलाई 2015 के दिन TET-2 परीक्षा का आयोजन किया गया था.TET-2 परीक्षा पास उमेद्वारो को धोरण 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल में मेरिट के आधार पर गुजरात सरकार  द्वारा शिक्षक में  भरती किया जाता हे.
TET - 2 Examination Language Question Paper conducted on 26th July, 2015
TET - 2 Examination Language Question Paper conducted on 26th July, 2015


For Download (File Size: 4.15 mb) : Click here
➡Today paper Solutions.
 Pavlov
Teaone prosahit 
Vidhyarthi o n prosahit
Praksepan
Doran 4
Vyavsayik siksan 
1thi100
Arthagrhn ukt vacan
Gandhikatha 
Sarpanch
Buddhi
Dhimi gati ae sikhnar 
Nigman
Swami vivekanand 
Talim prayukyi
Nanabhai bhatt 
Vidhyathioma nahivat 
Samsya samadhan 
Vidhyarthiona sampurn 
Tene jaye refresher 
Te balkoma aatmvisvas 
Kahani vidhi no 
Such....that
Should not be givan 
Was
Already
Banaskatha na vav
Vadodra 
Pathar 
17 June 2015
Nagar 
Yogdivas 
Tudeh viman 
Britan 
Hargovind khurana
Tennis-Prakash padukon 
Vadiadalat 
Vithalbhai Patel bhavan 
Radhakrusn panch 
Ayodhya 
Punjab-ludhiyana 
Aamukh 
Keral 
Upar mathi aekey nai
Panchmadhi
Kishor Parmar
Pavlov
Teaone prosahit 
Vidhyarthi o n prosahit
Praksepan
Doran 4
Vyavsayik siksan 
1thi100
Arthagrhn ukt vacan
Gandhikatha 
Sarpanch
Buddhi
Dhimi gati ae sikhnar 
Nigman
Swami vivekanand 
Talim prayukyi
Nanabhai bhatt 
Vidhyathioma nahivat 
Samsya samadhan 
Vidhyarthiona sampurn 
Tene jaye refresher 
Te balkoma aatmvisvas 
Kahani vidhi no 
Such....that
Should not be givan 
Was
Already
Banaskatha na vav
Vadodra 
Pathar 
17 June 2015
Nagar 
Yogdivas 
Tudeh viman 
Britan 
Hargovind khurana
Tennis-Prakash padukon 
Vadiadalat 
Vithalbhai Patel bhavan 
Radhakrusn panch 
Ayodhya 
Punjab-ludhiyana 
Aamukh 
Keral 
Upar mathi aekey nai
Panchmadhi

GSEB Teachers Eligibility Test (TET-II) Question Papers / Answer key 2015

GSEB Teachers Eligibility Test (TET-II) Question Papers / Answer key 2015● Paper - 1 (Common) : Click Here
● Paper - 2 (Social Science) : Click Here
● Paper - 2 (Language) : Click Here
● Paper - 2 (Maths / Science) : Click Here

Wednesday, July 22, 2015

ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે તૈયાર કરવાની મોડેલ કૃતિ માટેની સરસ મજાની બુક ડાઉનલોડ કરો

બાળકોને ગણિતમાં ગુણાકારના દાખલા સરળતાથી શીખવવા માટેની ખૂબજ ઉપયોગી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

Shixak Mitro Balko Ne ganit Ma Mja pade Ane Ganit Vishay Aghro chhe ewi mansikta balko na magaj ma thi dur thay te Hetu Thi ganit ma aawta gunakar ni kriya mate aa game banaweli chhe...(aa app fakt ne fakt PC ma j open thase mobile ma open nahi thay)
Aa Prakar Ni Game Sau Pratham Banawel Chhe...
Aetle Biji game krta Alg Pan Chhe..
Aasha Rakhu Chuu ke Aapna Balko Ne Aa Pasand Aawse...by teachkidzee (Niraj chudasama)
● 2 and 3
→ Download 
● 4 and 5
→ Download 
● 6 and 7
→ Download 
● 8 and 9
→ Download 
● 1 and 10
→ Download 


ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે તૈયાર કરવાની મોડેલ કૃતિ માટેની સરસ મજાની બુક ડાઉનલોડ કરો

MATHS SCIENCE EXHIBITION MATE TAIYAR KARVANA MODEL NI FULL BOOK by sachinbhai crc varahi1

ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે તૈયાર કરવાની મોડેલ કૃતિ માટેની સરસ મજાની બુક ડાઉનલોડ કરો

બાળકોને ગણિતમાં ગુણાકારના દાખલા સરળતાથી શીખવવા માટેની ખૂબજ ઉપયોગી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

Shixak Mitro Balko Ne ganit Ma Mja pade Ane Ganit Vishay Aghro chhe ewi mansikta balko na magaj ma thi dur thay te Hetu Thi ganit ma aawta gunakar ni kriya mate aa game banaweli chhe...(aa app fakt ne fakt PC ma j open thase mobile ma open nahi thay)
Aa Prakar Ni Game Sau Pratham Banawel Chhe...
Aetle Biji game krta Alg Pan Chhe..
Aasha Rakhu Chuu ke Aapna Balko Ne Aa Pasand Aawse...by teachkidzee (Niraj chudasama)
● 2 and 3
→ Download 
● 4 and 5
→ Download 
● 6 and 7
→ Download 
● 8 and 9
→ Download 
● 1 and 10
→ Download 


ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે તૈયાર કરવાની મોડેલ કૃતિ માટેની સરસ મજાની બુક ડાઉનલોડ કરો

MATHS SCIENCE EXHIBITION MATE TAIYAR KARVANA MODEL NI FULL BOOK by sachinbhai crc varahi1

REMEDIYAL VARG MATENA PROGRESS REPORT AND TEST PAPER DOWNLOAD KARO IN EXLE FILE...JETHI AAP EMA SUDHARA VADHARA PAN KARI SAKSO

REMEDIYAL VARG MATENA PROGRESS REPORT AND TEST PAPER DOWNLOAD KARO IN EXLE FILE...JETHI AAP EMA SUDHARA VADHARA PAN KARI SAKSO

Remediyal progress report in xls.file.
→ Click here 
Remediyal test paper in xls. File jethi aap sudhara vadharva kari lai sakso
Click here

Standard - 6 to 8 First Semster Science test paper | in PDF FILE | Also For TET EXam | Just Check

Standard - 6 to 8 First Sem. students test the PDF FILE
 • Standard -6 to 8 of their practice test 
 • students can Know How to learn
 • You Will inspire more students taking and reading test to
 • Standard - 6 to 8  Unit Test
 • You can download and test the test paper
 • Students can evaluate themselves
 • Each test paper is given 
 • The answer is given in the paper to write the test facility
 • All questions will be repeated in order to test
 • Each unit can also put the quiz
 • Please tell your friends about this test paper
 • Enjoy for this test paper
 • We would like your suggestions

Also Useful For TET- II Preparation 
 • Candidate can download Paper And Test Team Selves 
 • Candidate Get Good Practice From This Test Paper
 • download The Paper And Practice Manually
 • Paper With Answer Key For You So Keep Practice And Give Test 
Science

Std - 6
Std - 7
Std - 8

MAJA NI RAMAT DHARELI SANKHYA JANO.


1-50 SANKHYA AAVADYA BAD MULYANKAN NI RAMAT.
BALAK JE SANKHYA DHARI HOY TE KAYA KAYA KOSHTAK MA CHHE TE PUCHHO.  BALAK JE KOSHTAK BATAVE TE TAMAM KOSHTAK NA PRATHAM ANKO NO SARVALO KARI DO TE BALAK NI DHARELI SANKHYA HASHE.
EXAMPLE - 14 SANKHYA DHARI.
TE TOTAL KOSHTAK MANTHI ONLY - B,C,D MA J CHHE TO TAME - B -2, C-4, D-8 NU TOTAL =14 ANSWER JAWAB KAHO.

SEB TET-2 Exam 2015 Hall ticket now available

SEB TET-2 Exam 2015 Hall ticket now availableTo Download Hall Tickets : Click here 

LOWER PRIMARY VIDHYASAHAYAK BHARTI 2015 SECOND ROUND CALL LATER & MERIT DECLARED .

Download Call letters : Click here


CCC NEW REGISTRATION WILL START IN 10 DAYS.

Friday, July 17, 2015

UGVCL Revised Result of Electrical Assistant (VS) and 2nd Allocation of Junior Assistant (VS) Declared 2015

Revised Result of Electrical Assistant (Vidyut Sahayak) :

Exam was held on 25-04-2015
Allocation of Junior Assistant (Vidyut Sahayak) :
Exam was held on 12-04-2015

Anusuchit Janjati na balko ni shishyvruti darkhast excel format ma

Anusuchit Janjati na balko ni shishyvruti darkhast excel formatCreated by me

Download : Click here 

Download : Click here ( pdf) 


TET-2 H-TAT MATERIALS FOR STD 6 TO 8 ALL SUBJECT 80 MARKS PAPER

TET-2 H-TAT MATERIALS FOR STD 6 TO 8 ALL SUBJECT 80 MARKS PAPER

==》S.T.D 8TH PAPER

Departmental exam July 2015 Provisional answer key declared

BISAG upar navi channels Sharu thai Eni Jan Darek shalama karva babat date - 17/6/2015.

MEHSANA INSPIRE AWARD PARIPATRA date -15-7-2015

Thursday, July 16, 2015

BREAKING NEWS :- LOWER PRIMARY BHARTI FIRST ROUND & FINAL MERIT DECLARE.

LOWER PRIMARY BHARTI FIRST ROUND DECLARE.

HSC SCIENCE PRAVAH
GENERAL MERIT:- 68.93
GENERAL PRAVAH
GENERAL MERIT:- 72.88

UPCHARATMAK VARG mate Namoona na test paper.


Three test file work mate upayogi.

UPCHARATMAK VARG mate Namoona no progress report

30 sudhi ni sankhya mate upayogi.

UPCHARATMAK VARG mate Namoona no progress report.

52 sudhi ni sankhya mate upayogi.

UPCHARATMAK VARG mate Namoona na shabdo.

Print kari vyaktigat vanchan karavava mate upayogi.