Wednesday, December 28, 2016

GUJARAT JAN ADHKAR MANCH DWARA FIX PAY NITI NI NABUDI MATE 1 JANUARY A YOJANAR MAHA-SAMMELAN NE GUJARAT EDUCATIONAL BLOGGER PARIVAR DWARA TEKOJAHER.


GUJARAT JAN ADHIKAR MANCH FIX PAY ANE CONTRAT SYSTEM NI NABUDI MATE KAM KARI RAHELU 1 SANGTHAN CHHE.GANDHINAGAR MA 1 JANUARY A FIX PAY NITI NI NABUDI MATE MAHA-SAMMELAN NU AAYOJAN KAREL CHHE.TO AA SAMMELAN MA JODAVA TAMAM NE VINANTI.

No comments: