Thursday, January 26, 2017

HTAT FORM BHARVA BABAT ANUBHAV ANE PAGAR BABAT NA PARISHISHT NU MARGDARSHAN.

Parishisht Mate agtyani samaj

-Pagar Bank/ Check marfat chuka to hoy TEMNEParishisht 1 mujab Saxam adhikari na sahi sikka Parishisht 1 ma karavva na.

-ane Parishisht 2 ma 50 na stemp paper par niyat namuna nu sogandnamu karavvanu.
-.Pagar Bank /Check marfat chukavvama aavto na hoy teva umedvaro e parishisht 3 ma anubhav ni vigato bhari Saxam adhikari na sahi sikka karavana.

-Temaj Parishisht 4 mujab sogandnamu karavvu.

Shala /Sanstha na kaya Saxam adhikari Praman patra aapshe teni vigat.

-Jilla Shikshan Samiti -TPEO

-Nagar Shikshan Samiti - Shasnadhikari

-DIET/Sarkari PTC College  - Temna Pracharyo

-Sarkari Madhyamik/Uchchatar Madhyamik - Sanstha na Acharyo

-Tamam Binsarkari Sansthao - Temnu Sanchalak mandal jemne Adhikrut karel hoy te ( Pramukh,Mantri, Managing Trusty, Acharya )


Arajdar no kul anubhav ek karta vadhu shala ma hoy to su karvu ??


-Arajdar no kul Anubhav ek karta vadhu shala ma hoy to Darek Shala /Sanstha na anubhav nu Pramanpatra Raju karvanu raheshe.


-Ane Parishisht 2/ Parishisht 4 mujab Sogandnama ma darek shala na anubhav ni vigato batavvani raheshe.

Click Here 
Parishisht Mate agtyani samaj

 • Pagar Bank/ Check marfat chuka to hoy TEMNE Parishisht 1 mujab Saxam adhikari na sahi sikka Parishisht 1 ma karavva na 
 • ane Parishisht 2 ma 50 na stemp paper par niyat namuna nu sogandnamu karavvanu. 
 • Pagar Bank /Check marfat chukavvama aavto na hoy teva umedvaro e parishisht 3 ma anubhav ni vigato bhari Saxam adhikari na sahi sikka karavana 
 • Temaj Parishisht 4 mujab sogandnamu karavvu.
Shala /Sanstha na kaya Saxam adhikari Praman patra aapshe teni vigat
 •  Jilla Shikshan Samiti -TPEO
 • Nagar Shikshan Samiti - Shasnadhikari 
 •  DIET/Sarkari PTC College  - Temna Pracharyo
 •  Sarkari Madhyamik/Uchchatar Madhyamik - Sanstha na Acharyo
 •  Tamam Binsarkari Sansthao - Temnu Sanchalak mandal jemne Adhikrut karel hoy te ( Pramukh,Mantri, Managing Trusty, Acharya )
 Arajdar no kul anubhav ek karta vadhu shala ma hoy to su karvu ??


 • Arajdar no kul Anubhav ek karta vadhu shala ma hoy to Darek Shala /Sanstha na anubhav nu Pramanpatra Raju karvanu raheshe.
 • Ane Parishisht 2/ Parishisht 4 mujab Sogandnama ma darek shala na anubhav ni vigato batavvani raheshe.

No comments: