Thursday, March 16, 2017

htat exam for ptc teacher

May na pahela pakhvadiya ma HTAT levashe.
1-5 Na shikshako (FAKT PTC PAN)  ke jemne 5 varshno anubhav hoy e exam aapi shakshe.

Source by Bhadrasinh Rathod

No comments: