Monday, May 29, 2017


*💥ધોરણ  10 ના વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ જુઓ રિજ઼લ્ટ નીચેની લિંક પર*


તમારો રોલ નંબર નાખી ચેક કરો  રિજલ્ટ*

તમારું પરિણામ ઝડપ થી જોવા નીચે ની લિન્ક પર ક્લિક કરો*
Click here to show result

No comments: