Sunday, July 16, 2017

Gunotsav 7 Class wise Result 2017

Gunotsav 7 Class wise Result 2017 
Click Here To View Result


 *ગુણોત્સવ ધોરણ, વર્ગ અને વિષય વાઇઝ પરિણામ જાહેર*

*🌟CRC લોગ ઇન મા જઈ પરિણામ જોઈ શકાશે*
*CRC આઈ ડી અને પાસવર્ડ થી પરિણામ જુઓ*

*🌟CRC આઈ ડી આગળ C240405xxxx  અને પાસવર્ડ gun789 નાખવો*

👉સતલાસણા તાલુકાની બધીજ શાળાના school certificate CLICK HERE TO DOWNLOAD LINK 1

👉સતલાસણા તાલુકાની બધીજ શાળાના school certificate CLICK HERE TO DIRECT  DOWNLOAD LINK 2

No comments: